Ontstaan van de Eilandschutters.

In 1974 werd door een aantal enthousiaste handboogschutters op Texel een vereniging opgericht ter bevordering van de handboogsport, met de naam: 'Eilandschutters'.

Er werd in die tijd wegens het ontbreken van een eigen accomodatie op verschillende locaties geschoten, die daar niet allemaal even geschikt voor waren. Zo werd er begonnen met handboogschieten in de zaal van de 'Oranjeboom'. Daarna volgden o.a. de werkplaats van Cebeco, dorpshuis 't Skiltje, de schuur van hoeve Scholleboe, De burgemeester de Koninghal en tot maart 2000 in sportzaal 'De Ferrever'.
Helaas werd deze zaal in 1995 gesloopt en moest er naar een andere accomodatie worden uitgekeken.
 


Samen met de Schietsportvereniging Texel werden er plannen gemaakt voor de bouw van Schietsportcentrum 'Odysseus'. Dit centrum moest plaats bieden aan beide verenigingen. Het schietsportcentrum Odysseus is gebouwd door de leden van de Handboogvereniging 'Eilandschutters' en de Schietsportvereniging 'Texel'.
Voor het dagelijks beheer werd de Stichting 'Sportschutters Texel' opgericht. De  'Stichting Sportschutters Texel' is eigenaar en beheerder van het gebouw. De stichting bestaat uitsluitend uit leden van beide verenigingen.

Handboogvereniging 'Eilandschutters' is ingeschreven bij de NHB onder nummer 1240.

 
 

Waarom 'Odysseus'?

Odysseus  was een legendarische Griekse held en koning van Ithaca, een klein eiland in de Ionische zee. Hij raakte de weg kwijt omdat hij de zeegod Poseidon had beledigd waardoor zijn thuisreis vele jhaar geliefde man geloofde zij niet meer in zijn terugkeer. Ze had daarom besloaren in beslag nam. Vermomd als bedelaar arriveerde Odysseus tenslotte bij zijn paleis, waar meer dan 100 vrijers naar de hand van zijn trouwe vrouw Penelope dongen. Na 20 jaar afwezigheid van ten met de vrijer te trouwen die de machtige boog van Odysseus kon spannen. Odysseus keek toe hoe de vrijers om beurten vruchteloos probeerden  zijn boog te spannen... Pas daarna trad de vermomde Odysseus naar voren, spande de boog met het grootste gemak en doorkliefde met één pijl maar liefst 12 op een rij staande bijlen.