Op 8 januari 2012 werd  voor de tweede maal de gezamelijke Nieuwjaarsverschieting gehouden. 
Gezamelijk wil zeggen de Eilandschutters samen met de Kruitschutters.

De opzet was gelijk aan vorig jaar: We verdeelden ons in 3 groepen, de boogschutters gaan schieten met kruit, de kruitschutters schieten met boog. Dit jaar was besloten om 'club'wapens  te gebruiken, iedereen had zo gelijke kansen. 

Na een korte uitleg mocht de kruitschutter met de handboog aan de slag: Het schieten van  3 proefpijlen, daarna werden er 2x3 pijlen geschoten op een blazoen en daarna nog 2x3 pijlen op een 3D-poster.
Daarna werd er met kogels geschoten in de tunnel. Hetzelfde recept, 1x5 proefkogels met een pistool voor de boogschutter en daarna nog 2x5 kogels op een blazoen.

Voor de jeugdschutters werd er (onder toezicht) in de tunnel met een luchtdrukwapen geschoten op fotokaarten. Bij het boogschieten schoten ze met passende bogen.

Steeds één van de drie groepen had pauze en kon assisteren of aan de bar iets nuttigen.

Naderhand werden de punten geteld. Voor de beste drie van de middag was een certificaat.
De jeugd had goed gescoord, plaatsen 1 én 2 werden door hun bezet.

Al met al was het een hele gezellige middag.