Het feit dat we bij de Eilandschutters twéé Keizers hebben is op zich al bijzonder.

Maar dat beide heren nu zelf hadden aangegeven het tegen elkaar op te willen nemen en te strijden voor de titel SUPERKEIZER, maakt het wel een heel bijzondere wedstrijd. Waarschijnlijk de eerste wedstrijd in Nederland die tussen Keizers onderling werd gestreden.

Vrijdag 25 november 2011 is het Superkeizer duel verschoten. Het initiatief voor dit duel
kwam van Kees Bakker, onze Hout Keizer en Gert-Jan Schoorl, onze Recurve Keizer


Beide keizerschutters zaten vooraf broederlijk naast elkaar, al was er wel wat spanning de gezichten af te lezen. Er kwam redelijk veel publiek, wat voornamelijk bestond uit familie, vrienden en mede-Eiland-schutters.

Het duel was vooraf uitgebreid besproken en bestond uit twee series van 10x3 pijlen. Na het bekende kop of munt ritueel begon Gert-Jan de eerste ronde met Recurve en Kees met Longbow.

Dat beide schutters redelijk last hadden van zenuwen bleek wel uit het scoreverloop. Met name Gert-Jan moest duidelijk zijn ritme vinden. Zijn eerste serie lag ver beneden zijn normale gemiddelde. Ook de score van Kees is normaal gesproken beter.Ben Moor en Jan Prins droegen als secondant zorg voor de pijlen, Evert van Bockom Maas, ons oudste lid, was als hoofdscheidsrechter uitgenodigd. Aad van Gils en Olga Ellen waren de scheidsrechters.

Na een korte pauze werd de volgende serie pijlen geschoten, beide heren hadden nu de bogen verruild: Gert-Jan schoot Longbow en Kees schoot Recurve.

Na de eerste serie stond Gert-Jan met 29 punten voor. De meeste schutters gaven na de eerste ronde Kees een grote kans op de overwinning, aangezien Kees geboren is met een Recurveboog en pas de laatste jaren met een Longbow schiet.
Na vier ronden zag het er naar uit dat dit ook zou gaan gebeuren. Per serie liep Kees vier
punten in en had al 12 punten goed gemaakt. Vanaf serie vijf begon Gert-Jan toch weer
puntjes in te lopen. Na een dramatische score voor Kees in de zevende ronde van 16 punten,
waar Gert-Jan er 22 tegenover zette was het tij definitief gekeerd. Nadat Kees in de
negende ronde nog een 2 schoot was het duidelijk dat hij ook in deze serie in Gert-Jan zijn
meerdere moest erkennen....

Met de score van totaal 479 punten heeft Gert-Jan de titel SUPERKEIZER veroverd.

Het was de taak van onze nieuwe voorzitter Marja Kampstra om de SUPERKEIZER te huldigen en om aan hem de wisselbeker te overhandigen. Voor beide schutters waren er bloemen.

Na afloop aan de bar werd er al geopperd om hier een jaarlijks festijn van te
maken....